اینجا کوره است

0
4

اینجا کوره است
و تو واقعا داغی روزگار رو اونجا حس میکنی
ساعت ها زیر آفتاب داغ کار و کار و کار
ساعت ها پا برهنه تو خاک و سنگ و شیشه راه رفتن
ساعت ها حق کودکی کردن و بازی کردن و درس خوندن رو بیل زدن و خشت درست کردن
نمیفهم تورا محمد
وقتی با جثه کوچیکت بیل میزنی و گل درست میکنی
نمیفهم تورا یاسین وقتی جای کتاب و دفتر خشتای سنگین بلند میکنی
نمیفهم تورا ریحانه وقتی مجبوری با دستای کوچولوت گالنای آبو از تانکر پر کنی
نمیفهم تورا سمیه وقتی برام نقاشی کیک چند طبقه میکشی و مطمئنم یبارم لب به کیک نزدی
نمیفهم تورا منیره وقتی میگی ما اسباب بازی نداریم و چیزایی رو که ساختی با عشق هدیه میکنی به من
نمیفهم تورا سهیلا وقتی میگی آرزوت درس خوندنه و نمیشه که بخونه
نه هیچکدومتونو نمیفهمم
هیچکدوم از شماهارو که کمترین حق زندگی رو ندارین اما دنیا دنیا عشق دارید…

====================
نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

13