یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت چهارم)

0
6

کیسه ها را به دوش میکشند و در سیاهی شب گم می شوند تا صبح خانواده ای را به لبخند گره بزنند …

======================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ، ایلام  ۲۰/۳/۹۵

هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق