یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت دوم)

0
3

ظرف هایی که این حجم از فقر و نداری از ظرفیتشان خارج است …

و مادرانی که در قابلمه های خالی  درد طبخ می کنند و کودکانی که غم می نوشند …

کاسه ی صبر کاسه ها لبریز است …

==========================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ، ایلام  ۲۰/۳/۹۵

فردوس