یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت اول)

0
5

لباس های مندرس بچه ها، غم نان و ناهار فردا …

لباس ها را که چنگ میزنی سوال های بی جوابت را مرور میکنی تنها به این گناه که مادری …

=====================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، ایلام، ۲۰/۳/۹۵

آیین کوچه گردان عاشق 1394 - کرمان