گزارش شناسایی سه خانواده ساکن کارخانه فرون آباد

0
3

هرسه خانواده در یک اتاق کوچک با سرویس بهداشتی مشترک زندگی می کنند، خانه بوی نامطبوعی می دهد و از لحاظ بهداشتی کاملا نا مناسب است.
الیاس مادری مسن و پدری از کار افتاده دارد و تامین مخارج خانه به عهده ی اوست. مادرش در منزل کار می کند و به دلیل مخالفت مادر، نتوانستیم پدر الیاس را ملاقات کنیم.
“احسان” کودک کار است و پدرش دچار بیماری عصبی است وخواهر ش تشنج می کند.
“ایلیا” هم کودک کار است و برادری دارد که دچار انحراف شدید دید است.
الیاس و احسان و ایلیا در رنگ کاری مشغول کار هستند که برای دستگاه تنفسی آنها مضر است.

====================

گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – تهران – ۱۳۹۵