نوبنیاد، ترک محله و غفاری – اطراف شهر ساری

0
4

نوبنیاد در فاصله بین ساری و قائمشهر واقع شده که دارای معضل شدید اعتیاد، فقر و فحشا می‌باشد. وضعیت بهداشت محله بسیار پایین بوده و کودکان نیز در معرض اعتیاد هستند. خرید و فروش مواد مخدر در این محله به طور گسترده‌ای رواج داشته است. همچنین از دیگر نکات قابل توجه حضور هر دو قشر فروشندگان و مصرف‌کنندگان در این محله و اختلاف طبقاتی محسوس آن‌هاست.

شغل غالب زنان و فرزندان این محله تکدی‌گری است و مردان غالبا اعتیاد شدید داشته و کار نمی‌کنند.

وضعیت تحصیلی بچه‌ها بسیار نابسامان بوده و تعداد بچه‌های بی‌شناسنامه هم قابل توجه است.

ترک محله، محله‌ای‌ست واقع در داخل شهر ساری که به مکان فروش مواد در بین اهالی شهر معروف است. اعتیاد در این محله نیز وجود دارد. وضعیت مدرسه و تحصیلی این محله نیز بسیار نابسامان و در الویت‌های پیگیری می‌باشد.

این محله از محله‌های جرم‌خیز شهر محسوب می‌شود. دزدی، دعواهای خیابانی و … در این محله منجر شده تا سرپرست‌های خانواده‌ها اکثرا در زندان به سر ببرند. شغل اکثر مادران نیز کارگری در خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌باشد.

غفاری دیگر محله جرم‌خیز داخل شهر ساری است که اعتیاد، فروش مواد مخدر و همچنین انواع جرم‌های دیگر به شدت در آن دیده می‌شود. همچنین دعواهای خیابانی این منطقه از ساری زبانزد اهالی شهر است. وضعیت بهداشت محله کمی مساعدتر از دو محله قبلی است.

===========================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – ساری – ۱۳۹۵

ma-sa-003