همین گونه بود … (شناسایی کوچه گردان – ابراهیم آباد زنجان)

0
4

۲۰ کیلومتر مسیر سنگلاخ ابراهیم آباد،کلکش را به یاد می آورد و پیش آگهی از اینکه قرار است مشکلات مشابهی داشته باشد.

همین گونه بود …

۴۵ خانوار،۲۰۰نفر داشت که پیشه غالبشان دامداری بود و کشاورزی و باغداری هم می کردند و با اینکه از برق و خط تلفن خانگی برخوردار بود،مشکل آب و خانه بهداشت هم چنان وجود داشت.ضعف جسمانی کودکان و پوست خشک و رنگ پریده شان خبر از تغذیه نامناسب می داد،خبر از ناآگاهی های تغذیه ای.

منبع آبی در یک نقطه از روستا،اهالی را گرد می آورد تا نیاز یک روز،یا نصف روز خود را تامین کنند.مشکلی که همراه با معضل مسیر ناهموار،به گفته اهالی،مشکلات اصلی روستا بودند.

مدرسه روستا ۲۴ دانش آموز داشت و کلاس ها چندپایه بودند. هم چنین و مانند کلکش،دانش آموزان کلاس هفتم،دانش آموز مدرسه روستا نبودند و برای ادامه تحصیل ناچار بودند ۲۰ کیلومتر مسیر سنگلاخ را تا مدرسه شبانه روزی تهم بروند.

=======================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – ابراهیم آباد– زنجان – ۱۳۹۵

za-kl-007