روزی از ما سوال خواهد شد

0
3

از در و دیوارشون درد بود که می‌بارید؛ ما کجای زندگیمون هستیم که یکی تو این خونه تموم زنانگی‌هاش رو کنار گذاشته و هم مامان خونه‌س و هم بابا. روز رو به شب می‌رسونه تا لقمه نونی سر سفره فرزند و نوه‌ش بیاره با همون دستای پینه بسته و تن خسته‌ای که با هیچ جمله و کلمه‌ای نمیتونم وصفش کنم

این رو بدونیم که روزی، جایی سوال ازمون میشه و باید جواب بدیم برای انسانی که کنارمون، تو شهرمون نفس می‌کشید و دردش را نشنیدیم و دواش نکردیم.

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، ساری ۱۷/۳/۹۵

ma-sa-004