نقشه فقر ایران

“ضرون” سرزمین مویه ها/ روستایی که نیازمند حمایت های رفاهی و پزشکی است.

منطقه ضرون در ۵۵ کیلومتری شهرستان کوهدشت قرار دارد. در این منطقه فقر و محرومیت در اعماق طبیعت بکر و وحشی این منطقه فرو رفته است تا حدی که ساکنان این منطقه از رنج گرسنگی با میوه های بلوط شب خود را به صبح پیوند می دهند.

در کنار فقر و محرومیت، ساکنان این منطقه از ابتدایی ترین امکانات زندگی مانند خطوط تلفن همراه بی بهره هستند.

بنابه گفته اهالی، منطقه ضرون کوهستانی و صعب العبور بوده و حتی لندرور، تنها ماشین آبادی هم نمی تواند سنگلاخ ها را طی کند و به این گونه دردها و بیماری ها مردم در پشت زجرها برجا می ماند.

اینجا کودکان کودکانه های بازی و شادی را از یاد برده اند؛ کودکانی که تنها آرزویشان یک مدرسه است تا آنها در کانکس درس نخوانند.

=======================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – ضرون – خرم اباد – ۱۳۹۵