شناسایی آیین کوچه گردان عاشق- کوهدشت/ خرم آباد

0
4

بخش کوهدشت شمالی دارای بیش از ۲۰ روستای عشایری می باشد که پس از طی ۷۰ کیلومتر مسیر کوهستانی به روستاهای باغ بالا، سرخ مهر،چنار مداوی، چمستان سفلا و اولیا و گُردِل مهر می رسیم.

اهالی این روستاها منبع درآمد ناچیزشان از طریق دامداری و کشاورزی است و اکثریت به مصرف مواد مخدر روی آورده اند.مسئله گرسنگی در این روستاها بسیار جدیست و کودکان  از سوء تغذیه شدیدی رنج می برند.

در این روستاها مدارس عشایری با یک کلاس درس تا پنجم ابتدایی به کودکان آموزش می دهد و به دلیل مسافت زیاد تا شهر از ادامه تحصیل محروم می مانند.

این روستاها از نظر امکانات بهداشتی نه حمامی دارند نه خانه ی بهداشتی و نه پزشکی. اکثر ازدواج ها در سنین پایین صورت می گیرد و بیماری های عقب افتادگی ذهنی در بین اهالی بسیار رایج می باشد.

===========================

گزارش شناسایی آیین کوچه گردان عاشق – کوهدشت – خرم آباد – ۱۳۹۵