سرزمین نگاه و لبخندهای معصوم

0
7
ایین کوچه گردان عاشق- روستای ضرون-خرم اباد -1395

اینجا سرزمین نگاه و لبخند های معصوم است.سرزمین ترانه و بلوط .سرزمینی با خانه هایی خالی از ثروت و غنی از عشق و سخاوت.سرزمینِ رنج دیده ی کهن.سرزمینی که کودکانش کودکی نکرده اند

پوستم از جان کنده شد وقتی کودکیِ تو را پا برهنه دیدم.جانم آتش گرفت وقتی آتش اجاقتان از نبود غذا سرد بود.برگ به برگ سینه ام مالامال پر از درد شد وقتی آرزوی گرفتن قلمی بر دستت داشتی تا شاید تو ام روزی از رنج کودکان و مادران و مردان این خاک بنویسی.

==========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، منطقه کوهدشت، روستای ضرون، خرم آباد، ۱۶/۳/۹۵

ایین کوچه گردان عاشق- روستای ضرون-خرم اباد -1395
ایین کوچه گردان عاشق- روستای ضرون-خرم اباد -۱۳۹۵