ماه رمضان هم تمام شد …

0
4

ماه رمضان هم تمام شد و برای خیلی ها این ماه در گرسنگی کشیدن خلاصه نشد,که اگر کمال زندگی در لذت بردن از تمام نعمت های بیکران خدا ست،دیگرانی هم در این لذت شریک باشند. دیگرانی که روزگار با انها خوب تا نکرده. کودکانی که هیچ حق انتخابی برای دنیایی که در ان رشد خواهند کرد نداشته و ندارند.
و اما این منم که باید سپاسگزارشان باشم،که اگر لبخند و وعده غذایی خوب سهم انها شد, فرصت عشق ورزیدن سهم من و شما بود. فرصت بودن با ادم هایی که دلشان برای هم نوع می تپد سهم ما بود. مگر نه اینکه تاثیری که روی دنیای اطرافمان می‌گذاریم و قدم هایی که برای دیگران برمیداریم مهم ترین وظیفه انسان بودن است؟؟؟؟
تاثیری هر چند کم رنگ، قدمی هر چندان کوچک …

========================

نوشته یکی از اعضای تیم کوچه گردان عاشق – بیرجند – ۱۳۹۴