کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 28>

0
1

گزارش بیست و هشتم خانواده ای دیگر از پاکدشت
=============
خانواده ایی با پنج فرزند که بدلیل بیماری فرزند مجبور به مهاجرت به پاکدشت شدند. پدر کارگر و فرزند اول خانواده (پسر ۱۶سال) پیوند کبدشده اند در شیراز. همچنان زیر نظر پزشک در شیراز هستند. که بدلیل مشکل مالی مجبور به کار با حقوق بسیار ناچیز هستند. هم چنین این خانواده مستاجر بوده و فقط بیمه روستایی دارند.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

28