کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 26>

0
1

گزارش بیست و ششم مشکلات درمانی در ساری
=============
در شناسایی های کوچه گردان در ساری با موارد زیر برخوردیم:
یک مورد سل (پسر خانواده)
یک مورد کبد چرب ارثی
اکثریت موارد شناسایی شده در یکی از مناطق مبتلا به آسم (کوچه آهنگری)
همچنین یک بچه ۱۷ماهه مبتلا به آسم که داروهاش خیلی گران است و خانواده قادر به تامین نیست.
یک مورد سوختگی دست که درمان نشده
دو مورد خانم که مشکل اعصاب و روان دارند و دارو مصرف میکنند
یک مورد مشکل پروستات
یک مورد سوختگی کتف دختر
یک مورد مشکل بینایی
بیماری کلیه یک پسربچه
مشخص نشدن بیماری پدر یک خانواده بعد از چندسال پیگیری
مشکل پای یک پسربچه
مشکل افتادگی رحم رایج در یکی از محلات شناسایی شده (کوچه غفاری)
مشکل بینایی پدر یک خانواده
آسیب دست پدر یک خانواده
ورم شدید پای یک مادر سرپرست خانواده
یک مورد دیابت و آسیب به بینایی
یک مورد دیابت مربوط به بارداری که ظاهرا خیلی آسیب زده
رایج بودن قند و چربی در یکی از محلات شناسایی شده (کوچه آهنگری)
دو مورد پلاتین در دو بچه تصادف کرده
یک مورد خانم که از ۷-۸ سالگی دو پا فلج شده
یک مورد خانم دیالیزی تحت درمان با شرایط بسیار بد
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

26