هجوم این همه صفر (۰۰۰,۰۰۰, …)

0
6

۳،۶۰۰،۰۰۰؛بشمار تعداد صفرهایش را، این قیمت یک ماه کپسول valcyte مردی مبتلا به تالاسمی مینور است که دو ماه است قلبش رفیق نیمه راه شده و جوابش کرده و حالا قلبی تازه در سینه اش می تپد؛ جاده تهران-قم برایش مسیر نفرت انگیزی است که باید هر هفته ۱۵۰،۰۰۰ تومان قرض کند و راهی تهران شود تا قلب تازه وارد را چکاب کند،درد مرد جایی اوج می گیرد که همسرش طی یک سال ۱۳بار آبسه و فیستولش را جراحی کرده و به علت فقر مالی پیگر درمان زخمش نبوده و تنها استریلش می کند و مرد توانایی هیچ کاری را ندارد جز تماشای زجر کشیدن شریک زندگیش، کابوس اعداد این زندگی تمامی ندارد، ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان هزینه ۶ ماه کرایه خانه عقب مانده و مبالغی است که برای درمان قرض گرفته اند،هجوم این همه صفر روزهای روشنشان را به سیاهی شب بدل کرده است …

=========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – قم – ۱۳۹۴