بیا چشم بگذاریم تا گرسنگی پنهان شود !!!!

0
3

بیا قایم باشک بازی کنیم؛ چشم بگذاریم تا گرسنگی پنهان شود اما این بار رسم بازی عوض می‌شود؛ گرسنگی که قایم شد دنبالش نمی‌گردیم تا راه خانه را گم کند و دست ازسرمان بردارد؛ بگذار تا ابد پنهان باشد،اگر چه خنده دارد اما حداقل فرض که می‌توانیم بکنیم، بیا فرض کنیم که سفره‌های رنگین بالای شهر واگیر دارد و به حاشیه‌های شهر پشت خطوط آهن، جایی که من و تو نفس می‌ کشیم سرایت می‌ کند، بیا ببینیم که مولا علی زنده است و حال یتیمان ومحرومان فراموش نمی‌شود، فرض کنیم که فقر بار سفر ببندد و دیگر سر راه زندگی هیچ کودکی پیدایش نشود، فرض کنیم که گرسنگی سهم هیچ کودکی نیست و پول کابوس هیچ کودکی نمی‌شود، بیا تا حداقل فرض کنیم، فرض محال که محال نیست …

====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – قم – ۱۳۹۴