کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 9>

0
4

گزارش نهم داستان سامیه از رباط کریم
==============
اینجانب سامیه هستم ۴۸ ساله که به علت ناراحتی تومور مغزی بینایی چشم راستم را از دست دادم و الان حدود ۵ سال است که دچار ناراحتی بلوک عصبی در ناحیه صورت شده ام و هر سه الی چهار ماه یکبار باید آمپول در صورتم تزریق کنند و مادام العمر داروی کارباماژین و گاباپتین مصرف کنم و همسرم نیز از کار افتاده می باشد و مستاجر هستم و پول پیش خانه ام کم است و صاحبخانه دیگر آبرویی توی کوچه برایم نگذاشته است و یک ماه بیشتر وقت ندارم و حتی در این تابستان گرم کولر و یخچال ندارم که یک لیوان آب خنک بنوشم و تلویزیون هم نداریم که بچه هایم سرگرم شوند و از لحاظ مالی سخت در مضیقه می باشم و مریضی خودم و همسرم از یک طرف و مستاجری از طرف دیگر عذابم می دهد و بخاطر مریضی خودم مجبور شدیم از کرمانشاه به تهران مهاجرت کنیم.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

9