کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 6>

0
2

گزارش ششم حکایت درد و آتش دل دماوند
==============
نفسش کم آورده در این به دود رفته هوای تهران, به دماوند میرود جایی که هر طرف نگاه بیندازی زیبایی است. در کنار ویلاهای آن چنانی یک خانه ای هم هست که ظاهرش فریباست اما وقتی در دلش نفوذ میکنی جغرافیای درد را از در خانه تا رختخواب پدر خانواده بر پوست هستی بودنت حس میکنی… و اینجاست همانجایی که عشق را به تو یاد میدهد اینکه روزی پدرت به جبهه میرود, برای وطنش میجنگد برای این که من تو ایران زنده و سالم بمانیم, و حال هم نفسش یک ماسک میشود و دو رگ قلبی که مسدود است ولی برای گرفتن سهمیه ها و کمک های جانباز بودنش نه اقدام کرده و نه در فکرش هست و چشم در چشمت میگوید من برای چیز دیگری جنگیدم. رختخواب پدر توی حال کوچک خانه پهن شده و رختخواب پسر بزرگتر که با ام اس دست و پنجه نرم میکند, کمی آنطرف تر پسر دوم خانواده بیش فعال است و میماند بنیامین ۸ ساله که شناسنامه هم ندارد… هویت پدریش یک خاک مقدس بوده و سوغاتی که یک کپسول اکسیژن است… خداوندا دردها را در بین مردم حاشیه نشین میدیدم و امروز دردی دیدم که از خجالت یکبار مردم وقتیکه میگوید خداوند بزرگ است من برای خودم درخواست کمکی نمیکنم, یک طرف کپسول اکسیژن و بیماری قلبی و خرج و مخارج بستری شدن یک طرف هم پسر ۲۰ ساله ای که ام اس دارد ..
دماوند در دلت آتشفشانی نهفته است …
این است حکایت درد یک جانباز جنگ…
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

6