کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 4>

0
3

گزارش چهارم خانواده ای ساکن شهریار
==============
خانواده ای ایرانی بودند که پدر ۳۶ سال سن داشت مشکل اعصاب و روان داشت و برای درمان همین موضوع از لرستان به اینجا کوچ کرده بودند، پدر ۷۵٪ از کارافتاده بود و از بهزیستی کمک ناچیزی به این خانواده میشد و چون مشکل مالی زیادی داشتند پسر ۱۴ ساله ی خودشون رو میفرستادن برای اسفند دود کردن و گدایی که بنا به گفته های خودشون همین پسرشون هم قبلا دچار سوختگی شده.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

4