کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 22>

0
4

گزارش بیست و دوم کودک هفت ساله مبتلا به سرطان خون از شهریار
=============
خانواده ای بود که پسری حدودا ۷ ساله مبتلا به سرطان خون داشتند که در تامین هزینه ها مشکل داشتند و پدر خانواده با یه پیکان مسافرکشی میکرد.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

22