کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 21>

0
3

گزارش بیست و یکم زهرا خانم مادری از قم
=============
زهرا ۹ سال قبل بر اثر دیابت حامگی نابینا می شود و ۷ سال قبل همسر ایشان ( به دلیل حمل و فروش مواد مخدر ) اعدام شده اند و با پیشرفت بیماری دیابت کلیه خود را از دست می دهد و دیالیز می شود. نسوج هر دو پا بر اثر دیابت سیاه شده از بین میرود و حدود دو ماه قبل عمل جراحی کرده, تمامی نسوج کف تا مچ پا را تراشیده اند و در حال حاضر یک روز در میان برای دیالیز به بیمارستان می رود. هزینه دیالیز رایگان می باشد اما به دلیل اینکه ایشان قادر به حرکت نیستند و ناراحتی قلبی هم دارند باید آمبولانس استفاده می کنند که هزینه ی آن برای هر بار استفاده ۸۰۰۰۰ تومان و علاوه بر این هر یک روز در میان باید از پانسمان کامفیل استفاده کند (نوعی پانسمان برای تغذیه نسوج و کمک به ترمیم نسوج می باشد) که هزینه ی هر بار پانسمان ۱۵۰۰۰۰ تومان می باشد و همچنین ۵۰جلسه فیزیوتراپی هزینه ی هر جلسه ۶۰۰۰۰ تومان می باشد، که تمامی هزینه های درمان به صورت آزاد می باشد. و در حال حاضر به دلیل اینکه منزلشان پله دارد درسدد تغییرمکان منزل آنان هستیم.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

21