کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 19>

0
4

گزارش نوزدهم مادر و فرزندی در اوج بی کسی در شهریار
=============
مادری ۴۰ساله ساکن حومه شهریار. دارای فرزندی حدودا ۹ساله. و شوهری بیکار که بیمار است. ۵سال است که سرطان خون پیداکرده و فاقد حمایت از طرف خانواده اش می باشد. تنها و بی کس است. در خانه ای که برادر شوهرش در اختیارشان قرار داده زندگی می کنند. او تمام دارایی اش را فروخته و هزینه درمان کرده است. و اکنون دیگر پولی ندارد. برای ایشان هم از نظر کمک درمانی که بسیار گران است مثل گرفتن سی تی اسکن و هم از نظر کمک برای رژیم غذایی مخصوص که دکتر تجویز کرده است و بخصوص همینطور کمک به آن تا راه حلی پیدا شود که وجود شوهری معتاد باعث آزار و اذیت او و فرزندش نشود. و همینطور از نظر روحی و روانی حمایت لازم بشود. طبق آخرین خبری که از ایشان گرفته شده بیماریش تشدید شده است و هر لحظه خطر زمین گیرشدن زیاد می باشد که دیگر به دلیل آسیب های بوجود آمده نتواند روی پایش بایستد. و آن موقع دیگر کمک کردن به چنین شخصی بسیار سخت و دیگر دیر شده است. بیماری روز به روز دارد رشد می کند قبل از آنکه دیر بشود بهتر است و بایدکاری کرد.
—————————
Www.sosapoverty.org
Www.facebook.com/sosapoverty
Www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

19