کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 18>

0
4

گزارش هجدهم فاطمه دختری از منطقه اتابک تهران
=============
همسر لیلا خانم خانواده رو ترک کرده بود و لیلا با نظافت راه پله هزینه خود و سه فرزندش رو میداد. فرزند کوچکتر به اسم فاطمه، از کودکی دچار صرع و تشنج بسیار شدید بود به قدری که در هربار تشنج از بغل مادر خود زمین میخورد به همین دلیل جمجمه اش بارها شکسته بود. هنگام شناسایی به علت تشنج اخیر و پرت شدن از راه پله جلوی جمجمه اش به اندازه توپ تنیس باد کرده بود. ذهن کودک به واسطه کنترل نشدن بیماری رشد لازم رو نکرده بود و رفتارهای کودک به هیچ عنوان به سنش (۶سال) نمیخورد. هزینه داروها بسیار زیاد بود چون حتما باید کاربامازپین خارجی مصرف میکرد، ایرانی باعث افزایش تشنج شده بود. جمجمه کودک از اندازه طبیعی بسیار بزرگتر بود که احتمالا به علت تجمع آب در آن بود. فاطمه به شدت احتیاج به کلاه محافظ برای کاهش آسیب ضربه ها هنگام تشنج دارد که نمیدانیم در ایران وجود دارد یا خیر.
—————————
Www.sosapoverty.org
Www.facebook.com/sosapoverty
Www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

18