کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 14>

0
2

گزارش چهاردهم خانواده ای دیگر از شهریار
=============
خانوادهای بود که مشکلات مالی زیادی داشتند و مادر خانواده بیمار بود ولی چون نتونسته بودند هزینه های درمان و آزمایشهایی که دکتر نوشته بود رو تامین کنند نمیدونستند که بیماری مادر خانواده چیه…
—————————
Www.sosapoverty.org
Www.facebook.com/sosapoverty
Www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی