کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 12>

0
3

گزارش دوازدهم درباره پسربچه ده ساله کرجی
=============
یه پسر ده ساله داریم که تالاسمی دارد هر ماه باید خون عوض کنه، نرمی استخوان شدید داره، برادرش بخاطر همین بیماری و فقر خانواده فوت کرده، به کمک جمعیت امام علی، سری آخر آزمایشهاش و بخشی از هزینه رادیولوژی اش پرداخت شده و قراره ۷۰ درصد هزینه تعویض خونش هم ماهیانه جمعیت بدهد. برای تامین هزینه درمانش به کمک نیاز داریم.
—————————
Www.sosapoverty.org
Www.facebook.com/sosapoverty
Www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

12