هزینه توزیع ۷۳۵۵ کیسه مایحتاج در طرح کوچه گردان عاشق در سراسر ایران تامین شده است

0
2

امور مالی جمعیت امام علی ضمن انتشار گزارش مالی شانزدهمین آیین ملی کوچه گردان عاشق، اعلام کرد با کمک های مردم نیکوکار هزینه توزیع ۷۳۵۵ کیسه مایحتاج در طرح کوچه گردان عاشق در سراسر ایران تامین شده است. همچنین مازاد کمک ها باتوجه به شناسایی مشکلات اورژانسی درمانی برخی از خانواده های شناسایی شده برای تامین کمک هزینه درمانی آنان اختصاص خواهد یافت.

گزارش مالی
———————————
‫#‏کوچه_گردان_عاشق‬
www.kuchegardan.org
با ما تماس بگیرید: ۵۵۶۰۳۴۳۶ و ۵۵۱۵۴۱۶۵ و ۸۸۹۳۰۸۱۶
#کوچه_گردان_عاشق
‫#‏جمعیت_امام_علی‬
fb/sosapoverty
in: @imamalisociety
tw: @imamalisociety
gp: /+SosapovertyOrg