میانگین قیمت تمام شده کیسه های مایحتاج کوچه گردان عاشق در کشور در سال ۱۳۹۴

0
2

امور مالی جمعیت امام علی، در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۴، پس از اتمام تهیه و توزیع ۷۳۵۵ کیسه، میانگین قیمت تمام شده کیسه های مایحتاج کوچه گردان عاشق در کشور در سال ۱۳۹۴؛ را ۱۱۵ هزار تومان اعلام کرد.

هزینه کیسه ها

———————————
‫#‏کوچه_گردان_عاشق‬
www.kuchegardan.org
با ما تماس بگیرید: ۵۵۶۰۳۴۳۶ و ۵۵۱۵۴۱۶۵ و ۸۸۹۳۰۸۱۶
#کوچه_گردان_عاشق
‫#‏جمعیت_امام_علی‬
fb/sosapoverty
in: @imamalisociety
tw: @imamalisociety
gp: /+SosapovertyOrg