شب قدر بیدار ماندن نیست ، بیدار شدن است …

0
4
شب قدر بیدار ماندن نیست ، بیدار شدن است…
فقط کافیست چشمانمان را باز کنیم و بیدار شویم از خوابی که در آن فرو رفتیم ، ببینیم در سرزمینمان با فاصله ی چند کیلومتری از ما کودکی چند ماهه سهمش از قوت روزانه بجای شیر مادر مواد افیونی است. این فرشتگان شب و روزشان را با نئشگی همان کسانی که از گوشت و پوست و خون آنهاست سر می کند . کودکی ۱۰ ساله که ۱۰ سال و نه ماه است که اعتیاد دارد یعنی از رحم مادر ! به کدامین گناه ؟ کودکی که فریادهای او را خفه کرده اند با دود و فریاد و کتک … باید ساکت بماند تا نئشگی پدر و مادر بهم نریزد تا آنها را عصبانی نکند . هر لحظه از زندگیش را با وحشت از دستان متجاوز پدر سر می کند . چگونه ممکن است ؟!  مادری که در بیابان  وضع حمل می کند، دخترکی ۷ ساله مادر خانواده است ! خانواده !!! ، بیدار شویم و ببینیم که فقر بیداد می کند ، مکعبی که به آن خانه می گویند . نه دری نه سقفی و نه دیواری … همه باید یا علی گوییم و کاری کنیم …
یا علی

==============

نوشته یک کوچه گرد عاشق – ۱۳۹۴

آیین کوجه گردان عاشق - کرج 1394