یک دنیا عشق

0
5

اون لحظه ای که میبینم همه دارن با تمام وجود عرق میریزن و همکاری می کنن ,خیلی فکرا میاد تو سرم , فکر میکنم که آدما چقدر میتونن باهم فرق داشته باشن, چقدر طرز فکرا متفاوت می تونه باشه،

بغض تو گلوم جمع شده بود و پیش خودم فکر میکردم که انسان واقعی بودن آنقدر هم آسون نیست , دل میخواد و یک دنیا عشق …

=================

نوشته یکی از اعضای تیم پخش کوچه گردان عاشق – مشهد – ۱۳۹۴