شاید واقعا داشت دعا می کرد !!!!

0
4

در زدیم…

-کیه؟

-سلام…حاج آقا هستن؟

دخترخانومی درو باز کردو ازلای در نگاهمون میکرد..پدربزرگش رو صدا کرد..پیرمردی اومد، کمی مردد بود برای دعوت ما و توی ذهنش جستجو میکرد، بلکه یادش بیاد کی هستیم..

-شما از بهزیستی اومدین؟

-نه حاجاقا…ما پارسالم اومدیم، یادتون نمیاد؟

گوشاش سنگین شده بودن..

مارو ب داخل خونه دعوت کرد..

دخترک خیلی سریع فضا رو از به هم ریختگی درآورد، رفت داخل آشپزخونه و مشغول درست کردن چای برای پذیرایی…

ما هم روبروی یک اتاق نشستیم که درش باز بود، داخلش آقایی حدود پنجاه ساله که پسر پیرمرد بودُ…..معلول ذهنی… تا آخر که نگاش میکردم دستاش به حالت دعا بود..شاید واقعا داشت دعا میکرد و…..

دخترک همینطور که چای میریخت با کمی خجالت و استرس گفت: ببخشید که اینجا به هم ریختس، تازه از کنکور اومدم …

-جدی؟ خسته نباشی.ان شالله که قبول شی.

-ان شالله.. چشاش رفت تو آینده و گفت: فردوسی روزانه…

-ان شالله

چای آورد و کنارم نشست؛ و به صحبتا ادامه دادیم.. من با دختر صحبت میکردمُ دوستم با پیرمرد.

پیرمرد: شما از بهزیستی اومدین؟

-نه حاج آقا…ما یه عده دانشجو هستیم.

دختر گل از گلش شکفت: شما دانشجویین؟ دانشجوی دانشگاه فردوسی؟ و من لبخند زدم…..

دیگه به انتها رسیده بودیم و خواستیم بریم که گفت: بازم چایی بیارم؟

-نه ممنون..

-آره…نباید چایی میاوردم، باید شربت میاوردم .. تو هوای به این گرمی

-نه این چه حرفیه، هیچی چایی نمیشه …

واسه بدرقه ایستاده بودن..دخترک دل دل میکرد که یه چیزی بگه..یهو گفت: منم خیلی از این کارا دوس دارم که کمک کنم..ان شالله وقتی روزانه فردوسی قبول شدم میام تو گروهتون…ریا نباشه، واسه مسجد محلمون، ریا نباشه خدا قبول کنه پنج تومن دادم که زودتر ساخته شه….دیدینش؟ خیلی ازین کارای خیر دوس دارم.

با خوشحالی گفتم: ان شالله که بیای..الان برم بیرون حتما مسجدُ میبینم..خدانگهدار

درُ بستیمُ رفتیم و من همچنان تو فکر اون دختر بودم…

اینکه وسعت ثروت آدما همیشه به پولدار بودن نیست، خیلی وقتا داشتن یه قلب بزرگ با ارزشترین و بی انتهاترین ثروت یه آدمه ….

========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – مشهد – ۱۳۹۴