روستای وسنه – مریوان

0
2

روستای وسنه ازروستاهای محروم مریوان است که به علت دوردست بودن از امکانات حداقلی برخوردار است.

این روستا حدودا ٣۵ خانوار سکنه دارد که حدود یک سوم  از آنان بی بضاعت و بقیه کم بضاعتند. کار آنها کشاورزی و دامداریست که بهره آن بیشتر صرف تأمین معاش خانه وار می شود.

این روستا دارای آب و برق نوبتی و تلفن ولی فاقد گاز می باشد. این روستا فقط دارای مدرسه ابتدایی بوده و خانه بهداشت نیز دارد.