راه و رسم مولا علی

0
4

پارسال که در شب ۲۱ ماه رمضان برای اولین بار با انسان هایی که در راه برقراری عدل علی قدم برمی داشتند هم قدم شدم ،تصور نمیکردم کردم که این اتفاق دوباره بیفتد ولی افتادو من مانند پارسال یک شب قدر متفاوت را تجربه کردم پارسال روستای کبیر آباد و امسال پلائین و شهرک شهید رجایی …

پیاده کردن راه و رسم علی به جای گریه کردن برای علی .

وارد شدن به قلب کودکانی که سهمشان گرسنگی نیست .

لبخندشان بر لب مادرانی که شاید سرنوشت با آنها خوب تا نکرده. کوچه گردان شدیم تا حس کنیم حسی را که مولایمان علی هزار و چند صد سال پیش در میان نخلستان های کوفه حس کردند….

آری باید بیدار شویم و راه مولایمان علی را ادامه دهیم باید بجنگیم با بی عدالتی، با اعتیاد، با فقر و گرسنگی که کودکان سرزمینم در دام آن گرفتار شده اند .

تشکر میکنم از فرزندان مولایم علی که راه پدرشان را ادامه می دهند .

==========================

نوشته یکی از اعضای تیم پخش کوچه گردان عاشق – پاسگاه نعمت آباد – ۱۳۹۴