این کیسه ها بهانه اند نه هدف

0
6

کوچه گردان امسالم تمام شد. رفت تا سال دیگه.دوباره شناسایی،تهیه کیسه ها،شب پخش و رساندن کیسه ها به خانواده ها توسط خیرین و تمام

داشتم فکر میکردم از شب پخش ،چند تا از خیرین ذهنشون درگیر شرایط خانواده هایی شده که دیدن.چند نفرمان فقط درگیر شدیم و چند نفرمان علاوه بر درگیر شدن میخواییم قدمی برداریم و دستی بگیریم.

به این فکر میکردم که خبرین و مردمی که به واسطه کیسه ها وارد خانه ها شدند آیا به این فکر کردند که چکار می توانند بکنند؟

اینکه رساندن کیسه ها هدف نبوده بلکه بهانه بوده،یه بهانه برای ادامه راه ،راهی که میشه حمایت از این خانواده ها .اینکه خانواده هارا تو مسیر درست قرار بدیم.اینکه کاری کنیم که پدری ،مادری شرمنده بچه هاش و خانوادش نشه

این کیسه ها جوابگوی یک ماه خانواده است،فقط یک ماه.

بعدش چی؟روزای بعد ،ماه بعد،سال بعد….

همین که یه ماه بچه ای گرسنه نباشه کافیه ،آیا هدف همین بود.

شمارا بخدا به اندازه یک دقیقه،فقط یک دقیقه به گرسنگی و بیماری آن بچه هایی فکر کنیم که هیچ اختیاری برای انتخاب این زندگی نداشتندو به هر دلیلی مجبورند با شرایط زندگی کنند.

به این فکر کنیم که چکار میشه کرد که دوباره سال دیگه وقتی میری شناسایی همون خانواده ها را نبینی،شرمنده خودمون نشیم که نتونستیم کاری کنیم و این خانواده ها در لیست سال دیگه هم باشند،خانواده هایی که فقط با همت من و شما میتونن به زندگی برگردند،با یه کار،یه سرپناه،یه همراهی …

بیایین دیگه نبینیم خانه ای را که مادر و بچه ها بدون پدر روزگار میگذرونن بدون هیچ درآمدی و فقط و فقط با کمک گه و بیگاه همسایه،همسایه ای که خودش هم شرایط خوبی ندارد.

بیایین دیگه نبینیم خانه ای را پدر خانواده در اثر یک تصادف و ازدست دادن پاهاش نمی تواند کار پیدا کند وشرمنده خانواده اش شده.

بیایین نبینیم دختری را که بخاطر فقر خانواده با توان جسمی پایین ،بخاطر ناراحت نشدن و شرمنده نشدن پدرش ،روزه میگیره و فقط با یه خرما افطار می کند.

خدایا،خدایا،نخواه فراموش کنیم بچه ها و خانواده هاشونو که دیدیم.اجازه نده بی تفاوت بشیم نسبت به چیزایی که دیدیم و شنیدیم.

کمکمان کن برای اینکه مفید باشیم براشون.بهمان توان بده ،درک بده که کاری انجام بدیم برای بهتر شدن شرایط زندگی شان.

درک اینکه این کیسه ها بهانه اند نه هدف …

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۴